Duurzaam ondernemen


Maatschappelijk verantwoordelijkheid ondernemen

Als onderneming nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

 Niet alleen onze modellen behoren, met een grote keuze in hybride en/of elektrische modellen, tot de zuinigste op de Nederlandse markt, ook onze bedrijfsvoering speelt hier continu op in. Wij maken bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen Planet, People en Profit.


Erkend Duurzaam

Sinds 2010 zijn alle vestigingen binnen de Jos van Boxtel Groep door de Bovag gecertificeerd volgens de norm Erkend Duurzaam. Een normering die aangeeft dat een bedrijf duurzaam is door maatschappelijk ondernemen en het milieu in hun bedrijfsvoering aantoonbaar een warm hart toedraagt.
Lokale sponsoring

Wij hechten veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid met de regio en haar inwoners en geven graag iets terug aan de samenleving. Daarom sponsoren de bedrijven van de Jos van Boxtel Groep diverse sportverenigingen, lokale evenementen en goede doelen. 


 

   

Autosponsor FC Den Bosch

sinds 1994 
 Sociaal aandeelhouder
Mooi zo Goed zo
   
       
       
       
       
       
       

Huisvesting

De Jos van Boxtel Groep streeft er naar om haar panden zo duurzaam mogelijk in te richten en te gebruiken. Door verstandig om te gaan met energie en middelen kunnen kleine beetjes uiteindelijk veel helpen. Dit blijkt onder andere uit de toegekende Energielabels A of zelfs A+.


Milieu

Vanaf 2010 heeft de Jos van Boxtel Groep het afval- en grondstoffenmanagement grondig aangepakt. Vanzelfsprekend worden de milieubelastende afvalstromen al sinds jaar en dag gescheiden afgevoerd, maar door het aanbrengen van een verbeterde inzamelstructuur is het volume gemengd bedrijfsafval sterk gekrompen. Door een betere scheiding van de recyclestromen (karton, papier, folie, filtermaterialen en harde kunststoffen) bij de bron is het scheidingspercentage van 77% naar 81% gestegen. Hierdoor draagt de Jos van Boxtel Groep haar steentje bij aan duurzame afvalverwerking. 

Meer over de Jos van Boxtel Groep

Wederom Erkend Duurzaam!

Persbericht - september 2017

Lees verder